Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Firmakataloger.no foreligger i beta-versjon 

Firmakataloger.no trives også best med en skjermoppløsning på 1280 × 1024 eller høyere i TrueColor.

Annonse fra Kapital nr 12/85 for Norges Bransjeregister og Næringslivets Telefonkata-
log. Annonsen reflekterer konkurranseforholdet mellom Online Directories kataloger og "Yrkeslisten" 

Annonse fra Ditt Distrikt 1994 for "Televerkets Gule Sider" etter navneendringen fra "Yrkeslisten."
Klikk her for store bilder fra annonse-serien.
Svart på gult

De trykte telefonkatalogenes storhetstid er forbi. Eniro, nåværende eier av produktene som en gang tilhørte Telenor Media, utgir nå kun Gule Sider og Ditt Distrikt i trykt form. I tillegg til Telenor-produktene, fantes det opp til rundt 2005 mange andre næringslivs-kataloger på markedet. Flere av dem var utviklet i kompatibilitet med gule sider-konseptet. 

Gule sider-begrepet ble i Norge før Telenor/findexa's registrering av uttrykket oppfattet som et generisk, internasjonalt begrep. De mest sentrale katalogene innen dette segmentet vises over, og vil bli omtalt i hver sine avsnitt i artikkelen under.

Del firmakataloger.no med verden!

Gule Sider-konseptet, som markør for bedriftskataloger, ble i følge en artikkel i Finansavisen 01.02.1996 innført i Norge av Eivind Sundal I 1979. I følge artikkelen var dette "fem år før Televerket plukket opp idéen." Selskapet Sundal grunnla het Online Directories AS. En artikkel i Kapital nr 16/85 forteller at det første produktet forlaget publiserte het Norges Bransjeregister. Produktet harmonerte med standarden for det internasjonale gule-sider-konseptet som Sundal hadde fått erfaring med gjennom oppdrag i utlandet tilknyttet katalogproduksjon for selskapet ITT:

Norges Bransjeregister var en katalog for bedrifter, sortert alfabetisk under bransje - og trykket på gult papir. I 1985 kom Online Directories med nok et produkt; Næringslivets Telefonkatalog. Denne var også en bransjekatalog, men kun sortert alfabetisk, ikke under bransjer - og trykket på blått papir. Utformingen til sistnevnte produkt tilsvarer standarden som på 90-tallet var kjent som "rosa sider".

Etter hvert kjøpte Online Directories et annet produkt, Brydes Gule Sider, som ble sammenslått med flaggskipet Norges Bransjeregister og relansert under navnet Online Norges Gule Sider. Samtidig ble Næringslivets Telefonkatalog relansert under navnet Online Norges Blå Sider.

Online Norges Gule Sider skulle vise seg å bli et svært suksessfult produkt. Televerket, som markedsførte sin næringslivskatalog under navnet Yrkeslisten frem til 1987, oppdaget også gule sider-konseptet. Parallelt med de begynnende fremstøtene for å sikre seg enerett til gule sider-begrepet, kjøpte Telenor Media i 1996 Online Directories sine produkter, og la dem ned. Kjøpet er nevnt i artikkelen "Det regner penger" fra Kapital Nr 4/96.
Etter salget av Online Directories og de trykte produktene startet Eivin Sundal - også nå som den første i Norge - gule sider på Internett. Produktet het EuroCall Gule Sider. Lanseringen skjedde i samarbeid med Schibsted, som beskrevet i pressemeldingen fra Oslonetts webside av 27.09.1995. EuroCall Gule Sider fikk bred omtale i media, som i artiklene "Informasjon uten grenser" og "Gule Sider over hele verden" fra Finansavisen i 1996.
Sundal var dermed den som ga støtet til at et elektronisk produkt kunne benytte begrepet "gule sider" som beskrivende for det elektroniske produktets funksjon. Et ennå mer beskrivende uttrykk, var det som Oslonett grep til i sin første pressemelding om det nye produktet: "elektroniske gule sider". Konstruksjonen av det nye begrepet var et naturlig grep å ta, og ble fort et beskrivende uttrykk for online-kataloger for næringslivet internasjonalt. Wikipedia har f.eks. en artikkel kalt "Electronic Yellow Pages" hvor det sies:
Electronic Yellow Pages are online versions of traditional printed business directories produced by telephone companies around the world. Typical functionalities of online yellow pages include the alphabetical listings of businesses and search functionality of the business database by name, business or location.
Lokalveiviseren
Lokalveviseren ble første gang utgitt i 1978 som en katalog med flere deler, deriblant en seksjon med gule sider. Produktet ble oppkjøpt av Telenor i 1996 og slått sammen med et annet tidligere oppkjøp, som het Ditt Distrikt, den 23.03.2000.
Klikk her for store bilder fra Ditt Distrikts 2010-utgave.
Ditt Distrikt ble første gang utgitt i 1988 og hadde en seksjon med gule sider. Produktet ble kjøpt opp av Teverket og gikk videre over til Telenor, deretter Findexa og nå Eniro. Ditt Distrikt lever fortsatt videre, både i trykt og elektroniskversjon.
På adressen www.eniro.no/no/Norge/ProdukterTjenester/Ditt-Distrikt/ sies det om den trykte versjonen at “Ditt Distrikt er katalogen som skal være det naturlige førstevalget for lokale søk etter varer og tjenester. Ditt Distrikt er delt inn i 73 forskjellige kataloger etter naturlige handelsområder.”
Katalogen har fortsatt en seksjon med gule sider. Man har imidlertid gått bort fra å benytte begrepet "Gule Sider" - for å unngå degenerering av det registrerte ordmerket for produktet som i dag heter Gule Sider, selvom begge produktene tilhører samme eier. Den gule seksjonen kalles pr 2011 i stedet "Bransjesøk".
Klikk her for store bilder av Lokalveiviserens forsider
Norsk Firmainformasjon
Næringslivskatalogen Norsk Firmainformasjon ble utgitt av selskapet Norsk Firmainformasjon AS. Produktet ble første gang utgitt i 1989. Dette var en typisk gule sider-katalog: Den besto av firma-oppføringer, sortert alfabetisk under bransjer. Den var også trykket på gult papir. Begrepet "gule sider" ble imidlertid ikke brukt i katalogen eller i markedsføringen av produktet.
Klikk her for store bilder fra Norsk Firmainformasjon 1992
StorbyGuiden
Den første utgaven av StorbyGuiden ble utgitt i 1996 av forlaget Media Nova Communication AS. Grunnleggerne var folk som gikk ut av Telenor Media. Produktet bestod av en katalog med en gul, en rosa og en hvit del. Fargeassosiasjonene var de samme som man også fant hos Firma-Katalogen: Gult for bedrifter sortert etter bransje, rosa for bedrifter sortert alfabetisk og hvitt for private.
StorbyGuidens webside slik den fremstod den 24.11.2003
I desember 2000 ble produktet oppkjøpt av det danske TDC Forlag. I TDC's pressemeldingom kjøpet, ble det sagt at "Købet af StorbyGuiden er vores første skridt ind på det norske marked for business to business kataloger. Planen er, at StorbyGuiden skal tjene som platform ind på det norske telefonbogsmarked". TDC forlag gjorde store anstrengelser for å utvikle katalogen og hadde også en velfungerende elektronisk versjon av produktet. Det var en periode med dårlig inntjening, men i en artikkel i Dagens Næringsliv heter det at "Håpet var at TDC med 125 år lange erfaring i katalogbransjen skulle klare å snu utviklingen og ta markedsandeler fra Telenor." I 2003 var imidlertid eventyret over, og StorbyGuiden ble nedlagt.
Klikk her for store bilder av StorbyGuidens forsider
BydelsGuiden
BydelsGuiden var i utgangspunktet et samarbeid mellom Kommuneforlaget og Grafisk Forlag. Den første utgaven ble imidlertid lansert i 1996 i et samarbeid mellom Oslo Kommune og utgiveren av StorbyGuiden - først MediaNova og fra desember 2000 TDC Forlag.
Oslo Kommune var den drivende kraften bak produktet, og kalte den "Oslo Kommunes Offisielle informasjonshåndbok". Katalogen besto av fire seksjoner + stikkordregister, hvorav tre av seksjonene var forbeholdt Oslo Kommune. Beskrivelsene under er hentet fra 1997-utgaven:
Seksjon A · Bydelen i nærbilde
Seksjon a dekker det lokale offentlige tjenestetilbudet. Helse-, sosial-, pleie- og omsorgstjenester, tilbud til barn og unge er blant bydelsforvaltningens virksomheter som er beskrevet i første seksjon. Her gis også oversikt over dine lokale politikere — vanlige folk fra bydelen som er oppnevnt til å styre kommunens virksomheter.
Seksjon B · Gateregister/Kartdel
Seksjon b består av et oversiktskart hvor bydelens kommunale tjenestesteder er avmerket og et oversiktskart over alle bydelene. Her finner du også et detaljkart over bydelen med tilhørende gateregister som inneholder karthenvisninger og postnummer.
Seksjon C · Byomfattende info
Seksjon c starter med en oversikt over hvordan Oslo styres. I resten av seksjonen er Oslo kommunes byomfattende tilbud listet opp: Sentrale helse- og sosialtjenester, undervisning, bolig, bygg, eiendom, teknisk sektor, andre offenlige organer, kirke og kultur og en del informasjonstelefoner.
Klikk her for store bilder fra BydelsGuiden
I 1997-utgavens leder (avblidet til venstre), oppfordret Per Ditlev-Simonsen og Fritz Huitfeld til å ha BydelsGuiden "lett tilgjengelig", fordi: "Den gir deg svar på hvor du finner de mest aktuelle kommunale virksomheter og hva de steller med".
Den siste seksjonen, Seksjon D, var trykket på gule ark og hadde tittelen "Gule sider/Marked". Den inneholdt "annonser/opplisting av næringsdrivende i bydelen sortert alfabetisk på bransje, shoppingguide, kuponger, samt et alfabetisk søkeordregister". Det var salget av annonser for kommersielle virksomheter i denne seksjonen som finansierte utgivelsen av produktet.
I 2003 ble uttrykket "gule sider" byttet til "de gule sidene", på grunn av presset fra Telenor og deretter Findexa om å tilegne seg enerett på begrepet.
Da StorbyGuiden ble nedlagt i 2003, ble det inngått en avtale mellom Oslo Kommune og Findexa, der sistnevte trådde inn i rollen som ny produsent av produktet. Da Findexa overtok produksjonen, ble navnet "BydelsGuiden" skiftet ut med navnet "Din Bydel." I følge en pressemelding, ble det nye produktet fullfinansiert gjennom annonsesalg fra Findexa. Bruken av begrepet "gule sider" eller "de gule sidene" ble innstilt.
På Eniros netsted informeres det i 2011, som sitert under, om at produksjonen av Din Bydel vil bli innstilt:
Eniro har til og med 2010 hatt en avtale med Oslo kommune om å produsere og distribuere bydelskatalogen Din Bydel til alle bydeler i Oslo. Denne avtalen opphørte i 2010 og Din Bydel vil ikke lenger bli produsert.
Lokal informasjon om Oslo finner man på Ditt Distrikts lokale portal for Oslo - dittdistrikt.no/oslo.

Klikk her for store bilder av BydelsGuidens forsider
Telefaxkatalogen
Telefaxkatalogen ble utgitt for en kortere periode. Navnet ble et registrert varemerke. Den trykte katalogen hadde ikke gule sider. Imidlertid var produktet sammenvevet med utgiverens "GULE SIDER på Internett" på adressen www.gulesider.as som det ble reklamert for i det trykte produktet, som på omslaget til 2000-utgaven.
Klikk her for store bilder av Telefaxkatalogens forsider
Firma-Katalogen
Den første utgaven av Firma-Katalogen ble utgitt i 1997. Den hadde en gul del med bedrifter sortert etter bransje, og en hvit med bedrifter sortert alfabetisk. 1998-utgaven hadde den samme utformingen. Fra og med 1999 ble kun den gule delen utgitt på trykk, mens Firma-Katalogens webside nå inneholdt den gule delen, pluss en rosa med bedrifter sortert alfabetisk og en hvit med privatpersoner.
Firma-Katalogens nettsted ble kalt "Firma-Katalogen's Elektroniske Gule Sider", og hadde som slagord: "-den raskeste katalogen på nett!"
 
Firma-Katalogens logo som ble benyttet fra og med 2003-utgaven benyttet teksten "Firma-Katalogen's GuleSider". G-Symbolet i logoen var et registrert figurmerke, som det fremgår på side 27 i Norsk Varemerketidende nr 50 2003.
Firma-Katalogen var i flere rettstvister med Telenor Media - og senere Findexa - om bruken av uttrykket "gule sider". I en "oppsiktsvekkende dom" i lagmannsretten i januar 2005 - 03-009931ASI-BORG/03 - vant Firma-Katalogen frem med sitt syn, at "gule sider" var en beskrivende betegnelse. Et av Firma-Katalogens poenger, var at begrepet var brukt generisk i selskapets virksomhetsbeskrivelse, hvor det heter at foretakets formål var å utgi "landsdekkende gule sider for næringslivet". Patentstyrets registrering av oktober 2000 av begrepet som varemerke for Telenor ble kjent ugyldig.
Findexa anket avgjørelsen til Høyesterett. Høyesteretts dom - HR-2005-01905-A - gikk i Findexas favør, og Findexa fikk tilbake eneretten på gule sider-begrepet. I dommen het det at "Firma-Katalogen AS v/styrets formann forbys å bruke varemerket GULE SIDER, herunder i kombinasjonen 'Firma-Katalogens Gule Sider' og 'Firmakatalogens elektroniske Gule Sider.'" I etterkant av denne saken ble Firma-Katalogen nedlagt.
Firma-Katalogens nettsted og domenenavnene firma-katalogen.no og firmakatalogen.no ble oppkjøpt av en annen aktør i markedet. Det ble raskt lagt en ny side på domenene. Den har imidlertid vært inaktiv fra og med overtagelsen.
Klikk her for store bilder av Firma-Katalogens forsider