Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Firmakataloger.no foreligger i beta-versjon 

Firmakataloger.no trives også best med en skjermoppløsning på 1280 × 1024 eller høyere i TrueColor.

LANDSDEKKENDE KATALOGER

Bedriftskatalogen
Utgiver: Telekatalog A/S, Ullern alle 28, Postboks 21 Øvre Ullern, 0311 Oslo
Telefon: 22 73 60 50
Telefax: 22 73 60 51
Redaktør: Direktør Ingar Næss
Salgsansvarlig: Salgssjef Ernst R. Berggren
Produktsjef: Knut Anders Blystad
Første gang utgitt: 1988
Årgang:
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse:
Opplag: 175.000
Redaksjonell deadline: Desember
Priseksempler annonser:
1/1-side kr.: 50.000,-
1/2-side kr.: 24.900,-
1/4-side kr.: 16.900,-
Rubrikker kr.: 1.990,- - 4.250,-
Katalogens ordinærpris: Ved salg: 85,-
Distribusjon: Gratis
Katalogfakta: Informasjon om private bedrifter og offentlig virksomhet i hele Norge, skreddersydde informasjonssider om telekommunikasjon, l tillegg informasjon om kontaktpunkter innenfor områder som offentlig virksomhet, eksport og internasjonalisering, markedsføring, messer, konferanser og næringslivet generelt.
Brønnøysundkatalogen
Utgiver: Forvaltningsforlaget AS, Tvetenveien 4, 0661 Oslo
Telefon: 22 63 04 00
Telefax: 22 64 85 04
Redaktør:
Salgsansvarlig:
Første gang utgitt:
Årgang:
Utgiverfrekvens: To ganger årlig
Utgivelse:
Opplag: 20.000 stk.
Redaksjonell deadline:
Priser rubrikkannonser: Selger ikke annonser.
Katalogens ordinærpris: 1.950,-
Distribusjon: Selges
Katalogfakta: Alfabetisk firmaregister med foretaksnummer, adresse, daglig leder/innehaver, aksjekapital, etableringsår, innlevert regnskap. Halvårige supplementsbind.
Kommunehåndboken
Utgiver: Kommunenes Fellesinformasjon A/S, Arbiens gate 5, 0253 Oslo
Telefon: 22 56 33 39
Telefax: 22 56 29 01
Redaktør:
Salgsansvarlig: Lisbeth Høland
Første gang utgitt: 1992
Årgang: 3. årgang.
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Primo august
Opplag: 15.000 - 20.000
Redaksjonell deadline: Juni
Priser (eksempler) rubrikkannonser:
1/1-spalte a 133 × 192 mm kr.: 9.800,-
1/2-spalte a 133 × 95 mm kr.: 5.850,-
1/4-spalte a 65 × 95 mm kr.: 4.300,-
1/8-spalte a 65 × 47 mm kr.: 2.210,-
Andre priseksempler:
1/9-spalte a 31 × 86 mm kr.: 1.950,-
1/18-spalte a 31 × 44 mm kr.: 1.250,-
Distribusjon: Fritt til alle landets kommuner, samt til landets 1.000 største bedrifter. Minimum 20 eks. til hver kommune (kommuneadministrasjonen). Som annonsør får du 10 stk.
Katalogfakta: Alle landets kommuner inndelt alfabetisk, samt en innholdsfortegnelse som gir deg sidenummeret på den kommunen man søker. Næringslivet i kommunene presenteres alfabetisk etter bransjer.
Kommunenøkkelen
Utgiver: Kommuneforlaget, Munkedamsveien 3 B, Postboks 1263 Vika, 0111 Oslo
Telefon: 22 94 77 00
Telefax:
Redaktør: Børge Hofset
Salgsansvarlig:
Første gang utgitt: 1979
Årgang: 14. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse:
Opplag:
Redaksjonell deadline:
Priseksempler annonser:
1/1-side a kr.: –
1/2-side a kr.: –
1/4-side a kr.: –
1/8-side a kr.: –
Katalogens ordinærpris:
Katalogens abonnementspris:
Distribusjon: Selges
Katalogfakta:
Kompass-Finans
Utgiver: Kompass-Norge A/S, Erich Mogensøns vei 38, Postboks 33 Linderud, 0517 Oslo
Telefon: 22 64 05 75
Telefax: 22 64 77 12
Redaktør:
Salgsansvarlig: Jan Helge Bleken
Første gang utgitt: 1993 (utga to utgaver dette året)
Årgang: 2. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: November
Opplag: 3.000
Redaksjonell deadline: 1. november
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: På forespørsel
1/2-spalte kr.: På forespørsel
1/4-spalte kr.: På forespørsel
1/8-spalte kr.: På forespørsel
Katalogens ordinærpris: 1.390,-
Katalogens abonnementspris: 1.190,-
Distribusjon: Nasjonalt og internasjonalt næringsliv (v/salg). Distribueres via Norges Eksportråd til Eksportrådets utekontorer, ambassader og konsulater.
Katalogfakta: Inneholder økonomiske nøkkeltall for de bedriftene som er registrert i Kompass-Norge. Inneholder nøkkeltall for de tre siste årene.
Kompass-Kontaktpersoner
Utgiver: Kompass-Norge A/S, Erich Mogensøns vei 38, Postboks 33 Linderud, 0517 Oslo
Telefon: 22 64 05 75
Telefax: 22 64 77 12
Redaktør: Irene Fjelde Asbjørnsen
Salgsansvarlig: Jan Helge Bleken
Første gang utgitt: 1992
Årgang: 3. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: April
Opplag:
Redaksjonell deadline: 1. mars
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: På forespørsel
1/2-spalte kr.: På forespørsel
1/4-spalte kr.: På forespørsel
1/8-spalte kr.: På forespørsel
Katalogens ordinærpris: 690,-
Katalogens abonnementspris: 485,-
Distribusjon: Nasjonalt og internasjonalt næringsliv (v/salg). Via Norges Eksportråd distribueres det i tillegg til Eksportrådets utekontorer, ambassader og konsulater.
Katalogfakta: Inneholder informasjon om kontaktpersoner på ulike funksjonsnivåer i bedriftene. Foruten kontaktpersoner vil man finne informasjon om adresse, telefon, telefax og antall ansatte, l alt finnes informasjon om 14.600 bedrifter.
Kompass-Norge
Utgiver: Kompass-Norge A/S, Erich Mogensøns vei 38, Postboks 33 Linderud, 0517 Oslo
Telefon: 22 64 05 75
Telefax: 22 64 77 12
Redaktør: Irene Fjelde Asbjørnsen
og Odd Isachsen
Salgsansvarlig: Jan Helge Bleken
Første gang utgitt: 1970
Årgang: 25. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Februar
Opplag: 6.000 + hovedverket er delt opp i 13 bransjeutgaver som i tillegg til hovedverket distribueres i ca. 20.000 eks.
Redaksjonell deadline: Medio november
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: På forespørsel
1/2-spalte kr.: På forespørsel
1/4-spalte kr.: På forespørsel
1/8-spalte kr.: På forespørsel
Katalogens ordinærpris: 1.390,-
Katalogens abonnementspris: 1.190,-
Distribusjon: Nasjonalt og internasjonalt næringsliv (v/salg), ambassader og konsulater (via Norges Eksportråd) samt til Eksportrådets utekontorer
Katalogfakta: To bind. En produktdel og en firmadel. Produktdelen er delt opp etter industri, bransje og deretter produktnivå. Videre kan man finne produsenter, grossister eller agenter av et bestemt produkt. Man kan også se om en bedrift har import eller eksport innen en bransje. Firmadelen inneholder informasjon om ialt 14.600 bedrifter. Man vil finne informasjon om adresse, telefon, telefax, bank, antall ansatte, omsetning, etableringsår, styre, ledelse m.m. l tillegg finnes et agenturregister med den norske repr. for en utenlandsk bedrift
Landbrukskatalogen
Utgiver: Idéplan AS, Postboks 89 Refstad, 0513 Oslo
Telefon: 22 65 10 00
Telefax: 22 64 39 52
Redaktør: Rune Otto Nielsen
Første gang utgitt:
Årgang:
Utgiverfrekvens: To ganger årlig
Utgivelse: Primo mars og ultimo august
Opplag: 113.000
Redaksjonell deadline:
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: På forespørsel
1/2-spalte kr.: På forespørsel
1/4-spalte kr.: På forespørsel
1/8-spalte kr.: På forespørsel
Katalogens ordinærpris:
Katalogens abonnementspris:
Distribusjon: Selges til gårds- og småbrukere over hele landet.
Norges Handelskalender
Utgiver: Økonomisk Literatur Norge AS, Postboks 457 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon: 22 42 00 42
Telefax: 22 42 60 89
Redaktør: Marianne Halvorsen
Salgsansvarlig: Gunvor Berg
Første gang utgitt: 1878
Årgang: 117. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Februar
Opplag: 6 - 8.000
Redaksjonell deadline: Primo desember
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-spalte a 45 × 240 mm kr.: 10.600,-
1/2-spalte a 45 × 120 mm kr.: 7.950,-
1/4-spalte a 45 × 60 mm kr.: 4.750,-
1/8-spalte a 45 × 30 mm kr.: 2.270,-
Bokens ordinærpris: 1.245,-
Bokens abonnementspris: 996,-
Distribusjon: l salg
Katalogfakta: Geografisk eller alfabetisk presentasjon av norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Foretaksnummer, navn, adresse, telefon, telefax, etableringsår, antall ansatte, omsetning, resultat, aksjekapital, utfyllende virksomhetsbeskrivelse, styreformann og daglig leder. Statistisk informasjon om netto tilvekst i næringslivet samt fylkeskarter m.m.
Norges Kommunekalender
Utgiver: Økonomisk Literatur Norge AS, Postboks 457 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon: 22 42 00 42
Telefax: 22 42 60 89
Redaktør: Tomm Olkvam
Salgsansvarlig: Gunvor Berg
Første gang utgitt: 1971
Årgang: 23. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Juni
Opplag: 4.000
Redaksjonell deadline: Mars
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-side a 180 × 260 mm kr.: 17.600,-
1/2-side a 180 × 120 mm kr.: 10.800,-
1/4-side a 180 × 65 mm kr.: 7.500,-
Farvetillegg: 2.000,- pr. farve.
Bokpriser:
Ordinærpris:
1.150,-(offentlig virksomhet: 690,-)
Abonnementspris: 920,-(offentlig virksomhet: 552,-)
Distribusjon: l salg
Katalogfakta: Detaljerte nøkkelopplysninger fra alle landets kommuner og fylkeskommuner, undervisningsinstitusjoner, helseinstitusjoner, biblioteker, rettsvesen, politi/lensmenn, departementer og offentlige etater. Kommunebudsjetter, nøkkelpersoner/fagstillinger, anlegg ved skolene, beleggsprosent ved helseinstitusjonene m.m.
Norges Største Bedrifter
Utgiver: Økonomisk Literatur Norge AS, Postboks 457 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon: 22 42 00 42
Telefax: 22 42 60 89
Redaktør: Lasse Andreassen
Salgsansvarlig: Gunvor Berg
Første gang utgitt: 1966
Årgang: 27. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Oktober/november
Opplag: 4.000
Redaksjonell deadline: Medio september
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-side a 180 × 260 mm kr.: 17.600,-
1/2-side a 180 × 130 mm kr.: 10.800,-
1/4-side a 90 × 130 mm kr.: 7.500,-
1/1-spalte a 55 × 260 mm kr.: 7.350,-
1/2-spalte a 55 × 130 mm kr.: 5.250,-
1/4-spalte a 55 × 65 mm kr.: 3.675,-
Bokens ordinærpris: 1.375,-
Bokens abonnementspris: 1.100,-
Distribusjon: Selges
Katalogfakta: Norges 10.000 største bedrifter rangert etter omsetning. Fyldige bedriftsomtaler med adresse, nøkkelpersoner samt 14 nøkkeltall fra de to siste regnskapsårene.
Norsk Fagfortegnelse
Utgiver: Handelsinstituttet AS, Fred. Olsens gate 6, 0152 Oslo
Telefon: 22 42 45 40
Telefax: 22 42 74 37
Redaktør:
Salgsansvarlig:
Første gang utgitt:
Årgang:
Utgiverfrekvens:
Utgivelse:
Opplag:
Redaksjonell deadline:
Priseksempler annonser:
1/1-spalte a kr.: –
1/2-spalte a kr.: –
1/4-spalte a kr.: –
1/8-spaIte a kr.: –
Katalogens ordinærpris:
Katalogens abonnementspris:
Distribusjon: Gratis til annonsører
Katalogfakta: Inndelt etter bransje og fylke.
Norsk Firmainformasjon
Utgiver: Norsk Firmainformasjon AS, Kirkeveien 64 B, Postboks 5286 Majorstua, 0303 Oslo
Telefon: 22 56 50 17
Telefax: 22 56 68 31
Redaktør: Kristian Austveg og Espen Andersen
Salgsansvarlig: Kristian Austveg og Espen Andersen
Første gang utgitt: 1989
Årgang: 6
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: April
Opplag: 30.000
Redaksjonell deadline: Primo desember
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: 7.550,-
1/2-spalte kr.: 5.850,-
1/4-spalte kr.: 3.850,-
1/8-spalte kr.: 2.850,-
Distribusjon: Gratis
Katalogfakta: Bransje- og firmaregister
Online Norges Blå Sider
Utgiver: Online Directories AS, Postboks 677 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 00 30 00
Telefax: 22 00 30 01
Redaktør: Turid Berg Kallestad
Salgsansvarlig: Tormod Bergseng
Første gang utgitt: 1985
Årgang: 11. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Mars
Opplag: 70.000
Redaksjonell deadline: Januar
Medlem av: SADP og EADP
Priser rubrikkannonser (eksempler):
1/1-spalte a 90 × 123 mm kr.: 9.800,-
1/2-spalte a 43 × 120 mm kr.: 6.100,-
1/4-spalte a 43 × 60 mm kr.: 4.900,-
1/8-spalte a 43 × 20 mm kr.: 1.950,-
Katalogens ordinærpris: 1 eks. gratis.
Ytterligere eks. kr. 95,- pr. stk.
Distribusjon: Gratis til næringsdrivende
Katalogfakta: Landsdekkende alfabetisk telefonkatalog inneholdende 161.000 bedrifter med adresse og telefonnummer.
Online Norges Gule Sider
Utgiver: Online Directories AS, Postboks 677 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 00 30 00
Telefax: 22 00 30 01
Redaktør: Turid Berg Kallestad
Salgsansvarlig: Tormod Bergseng
Første gang utgitt: 1979
Årgang: 16. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Desember
Opplag: 100.000
Redaksjonell deadline: Ultimo september
Medlem av: SADP og EADP
Priser rubrikkannonser (eksempler):
1/1-spalte a 90 × 123 mm kr.: 9.800,-
1/2-spalte a 43 × 120 mm kr.: 6.100,-
1/4-spalte a 43 × 60 mm kr.: 4.900,-
1/8-spalte a 43 × 20 mm kr.: 1.950,-
Katalogens ordinærpris: 1 eks. gratis, ytterligere eks. kr. 95,- pr. stk.
Distribusjon: Gratis til næringsdrivende
Katalogfakta: Landsdekkende bransjeinndelt telefonkatalog, inneholdende 146.000 bedrifter sortert alfabetisk på bransje, poststed og navn, med adresse og telefonnummer
Regnskapsfakta
Utgiver: Dun & Bradstreet Soliditet A/S, Stålfjæra 20, 0975 Oslo
Telefon: 22 89 73 00
Telefax: 22 89 73 03
Redaktør: Geir Remman
Salgsansvarlig: Ole R. Gørsta
Første gang utgitt: 1993
Årgang: 1. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Oktober
Opplag: 6.000
Redaksjonell deadline: 1. september
Priseksempler annonser:
1/1-side a 260 × 180 mm kr.: 20.000,-
1/2-side a 130 × 180 mm kr.: 10.000,-
Katalogens ordinærpris: 1.900,-
Katalogens abonnementspris: 1.900,-
Distribusjon: Selges
Katalogfakta: Oversikt med hovedtall fra alle registrerte regnskap.
Televerkets Telefaxkatalog for Norge
Utgiver: Telekatalog A/S, Ullern alle 28, Postboks 74 Øvre Ullern, 0311 Oslo
Telefon: 22 73 60 00
Telefax: 22 73 62 61
Redaktør:
Salgsansvarlig:
Første gang utgitt:
Årgang:
Utgiverfrekvens: 2 ganger i året
Utgivelse:
Opplag: 60.000
Redaksjonell deadline:
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: På forespørsel
1/2-spalte kr.: På forespørsel
1/4-spalte kr.: På forespørsel
1/8-spalte kr.: På forespørsel
Katalogens ordinærpris: 79,-
Katalogens abonnementspris: Gratis til bokens deltagere
Distribusjon: Gratis til næringsdrivende, kommuner og offentlige kontorer
Katalogfakta: Oversikt over alle som har telefax