Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Firmakataloger.no foreligger i beta-versjon 

Firmakataloger.no trives også best med en skjermoppløsning på 1280 × 1024 eller høyere i TrueColor.

LOKALE KATALOGER

Adressebøkene i Trøndelag, Møre og Romsdal
Utgiver: Moe & Co AS, Sandgaten 33, 7012 Trondheim
Telefon: 73 52 47 60
Telefax: 73 51 22 11
Redaktør: Randi Mo Øksendal
Salgsansvarlig: Div. agenter
Første gang utgitt: 1988
Årgang: 105
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Juni
Opplag: 60.000 tilsammen
Redaksjonell deadline: 1. april
Priseksempler annonser:
1/1 spalte kr.: –
1/2 spalte kr.: –
1/4 spalte kr.: –
1/8 spalte kr.: –
Distribusjon: Fritt til alle husstander og næringsdrivende i distriktet.
Katalogfakta: Alfabetisk og bransjevis fortegnelse over næringsdrivende fordelt på 4 bøker.
1. Trondheim
2. Møre og Romsdal
3. Sør-Trøndelag
4. Nord-Trøndelag

Bydelsguiden

Utgiver: Grafisk Forlag og Kommuneforlaget, Grini Næringspark 8, Postboks 65, 1345 Østerås
Telefon: 67 14 70 33
Telefax: 67 14 70 95
Redaktør:
Salgsansvarlig:
Første gang utgitt:
Årgang: Varierer
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Varierer fra katalog til katalog
Opplag: 265.500
Redaksjonell deadline: Varierer fra katalog til katalog
Priseksempler annonser:
1/1-side kr.: 16.800
1/2-side kr.: 9.000
Farvetillegg: 1.500 pr. farve.
Distribusjon: Fritt til alle husstander og næringsdrivende i Oslo.
Bærums Fagfortegnelse
Utgiver: Bærums fagfortegnelse, Løvenskiolds vei 7, 1342 Jar
Telefon: 67 53 73 46
Telefax: -
Redaktør: Per Chr. Amundsen
Salgsansvarlig: Per Chr. Amundsen
Første gang utgitt: 1933
Årgang: 53. utgave
Utgiverfrekvens: Hver 18. måned
Utgivelse: Mai 1995
Opplag: 35.000
Redaksjonell deadline: Februar 1995
Priseksempler annonser:
1/1 spalte a kr.: Ikke fastsatt
1/2 spalte a kr.: Ikke fastsatt
1/4 spalte a kr.: Ikke fastsatt
1/8 spalte a kr.: Ikke fastsatt
Katalogens ordinærpris:
Katalogens abonnementspris:
Distribusjon: Husstander og næringsliv
Katalogfakta:

Ditt Distrikt

Utgiver: Telekatalog A/S, Ullern alle 28, Postboks 74, 0311 Oslo
Telefon: 22 73 62 00
Telefax: 22 73 62 01
Redaktør:
Salgsansvarlig: Per Jensen
Første gang utgitt: 1988
Årgang: 7. utgave
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Forskjellig fra distrikt til distrikt.
Opplag: Totalt opplag ca. 2.000.000.
Redaksjonell deadline: Forskjellig fra distrikt til distrikt.
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: Varierende
1/2-spalte kr.: Varierende
1/4-spalte kr.: Varierende
1/8-spalte kr.: Varierende
Katalogens ordinærpris: Gratis Katalogens abonnementspris: Gratis
Distribusjon: Fritt til alle husstander og bedrifter.
Katalogfakta: Lokal telefonkatalog. Kommuneinformasjon, telefonabonnenter samt gule sider, barn og unges sider, kart samt kultursider og restaurantsider (kun i noen kataloger).
Lokalveiviseren
Utgiver: Lokalveiviseren - Informasjonsforlaget AS, Bygdøy alle 23, Postboks 2583 Solli, 0203 Oslo
Telefon: 22 92 54 00
Telefax: 22 92 54 10
Redaktør: Arne Karlsen
Salgsansvarlig: Knut Aifheim og Steinar Pedersen
Første gang utgitt: 1978
Årgang: 16
Utgiverfrekvens: Årlig
Utgivelse: Varierer fra kommune til kommune
Opplag: 900.000 fordelt på 89 kommuner
Redaksjonell deadline: Varierer fra kommune til kommune
Medlem av: SADP og EADP
Priseksempler annonser:
1/1-spalte kr.: Varierer
1/2-spalte kr.: Varierer
1/4-spalte kr.: Varierer
1/8-spalte kr.: Varierer
Distribusjon: Fritt til samtlige privatpersoner, bedrifter og offentlige kontorer
Katalogfakta: Kommunal informasjon, bransjeregister, telefonregister, adresseregister, karter etc.